УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА

Настоящото Споразумение за Условията за ползване (наричано по-долу „Споразумението”) представлява правно обвързващо споразумение, уреждащо правоотношенията с нашите потребители и с всички други, които могат да влязат в контакт или да взаимодействат със Сирма Медикъл Системс АД с адрес на управление в Република България, гр.София, ПК 1784, бул. Цариградско шосе №135, ет. 3 и с нашите дъщерни дружества и филиали, във връзка с използването на приложенията на Сирма Медикъл Системс АД, което включва мобилното приложение Medrec:M за Android и iOS, и уеб версията на Medrec:M (наричано по-долу „Приложението”) и неговите Услуги.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА И УСЛУГИТЕ

Всеки и всички потребители на нашите приложения, както и посетителите на нашите сайтове, независимо дали са регистрирани или не, се считат за „потребители” на съдържащите се тук Услуги, предоставени за целите на това Споразумение. Когато дадено лице се регистрира за нашите услуги, чрез процеса на създаване на потребителски профил, то тогава този потребител се счита за “член”.

Потребителят и/или членът потвърждава и се съгласява, че Услугите, предоставени и достъпни чрез нашия уебсайт и чрез нашите приложения, като те могат да включват някои мобилни приложения, и тези приложения могат да бъдат предоставени на различни сайтове за социални мрежи и много други платформи и програми за сваляне, са изключителна собственост на Сирма Медикъл Системс АД. По своя преценка Сирма Медикъл Системс АД може да предлага допълнителни уебсайт Услуги и/или продукти, или да актуализира, променя или преработва текущото съдържание и Услуги, като това Споразумение се прилага за всяка и всички допълнителни Услуги и/или продукти и за всяка и всички актуализирани, променени или преработени Услуги, освен ако не е предвидено друго. Сирма Медикъл Системс АД си запазва правото да отмени и прекрати предлагането на някоя от гореспоменатите Услуги и/или продукти. Вие, като краен потребител и/или член, потвърждавате, приемате и се съгласявате, че Сирма Медикъл Системс АД не носи отговорност за такива актуализации, промени, преработвания, преустановявания или прекратявания на някоя от нашите Услуги и/или продукти. Като продължите да използвате предоставените Услуги след публикуването на всякакви актуализации, промени и/или изменения Вие се съгласявате на всички тези актуализации, промени и/или изменения и поради това, следва регулярно да преглеждате настоящото Споразумение, както и всяко и всички приложими условия и политики, за да сте сигурни, че сте запознати с всички условия и политики действащи понастоящем. В случай, че не сте съгласни с актуализираните, преработени или изменени условия, трябва незабавно да спрете да използвате предоставените Услуги.

Освен това, потребителят и/или членът разбира, потвърждава и се съгласява, че предлаганите Услуги се предоставят “КАКТО СА” и при това положение, Сирма Медикъл Системс АД не поема никаква отговорност или задължение свързани с навременност, пропуснати доставки, заличаване и/или неуспешното съхраняване на потребителско съдържание, съобщение или персонализирани настройки.

РЕГИСТРАЦИЯ

За да се регистрирате и да станете „член” на Сайта, трябва да имате навършени 18 години, за да сключите и влезете в правно обвързващ договор. В допълнение, трябва да се ползвате с добра репутация и да не сте лице, на което е било забранявано да използва услугите на Сирма Медикъл Системс АД съгласно законодателството на приложимата юрисдикция.

Когато се регистрирате, Сирма Медикъл Системс АД може да събира определена информация като име, имейл, дата на раждане, пол и държава. Можете да редактирате информацията за профила си по всяко време. След като се регистрирате към Сирма Медикъл Системс АД и влезете в нашите Услуги, вече не се считате за анонимен за нас.

Как използваме информацията за Вашите кредитни карти

Ние не съхраняваме никаква информация за кредитни или дебитни карти. Тази информация се поддържа и плащанията се обработват от доставчик на платежни услуги — трета страна в съответствие със стандартите за сигурност на индустрията за платежни карти. За повече подробности вижте нашата Политика за поверителност.

Цени, условия на плащане и възстановяване на суми

Пълният ценоразпис и услугите, които предлагат медицинските специалисти, са налични в Приложението. Цените могат да бъдат променяни по всяко време без предизвестие. Ценовите промени няма да засягат услугите, които вече сте заплатили. Можете да извършите плащане с валидна дебитна или кредитна карта (Mastercard или Visa), както и чрез ePay. Предоставяйки данни за Вашите кредитни карти и свързаната платежна информация в Приложението, Вие се съгласявате да Ви бъдат удържани всички такси и разходи, дължими и изискуеми за услугите, предоставяни от Практикуващите лекари през Приложението, и че от Вас не се изисква никакво допълнително уведомление или съгласие. Вие ще получите частично или пълно възстановяване на платените от Вас суми, в случай че заявената от Вас консултация не е предоставена в срока, за който сте платили, или изобщо не е предоставена. В случай, че заплатена услуга не може да бъде предоставена в рамките на 60 календарни дни от датата на записания час, заплатената сума следва да бъде възстановена от здравното заведение. Всяка услуга се заплаща предварително в посочения в приложението краен срок. Услуга, която не е предварително заплатена в посочения срок, не може да бъде осъществена.

УСЛУГИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

Всички услуги, предлагани от трети страни (например външни бази данни за храни), подлежат на промяна и/или прекратяване без предварително уведомяване.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Прочетете Политиката за поверителност тук.

ЧЛЕНСКИ ПРОФИЛ, ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ, ПАРОЛА И СИГУРНОСТ

Когато създадете профил, Вие сте единственият упълномощен потребител на профила си. Вие носите отговорност за запазването на секретността и поверителността на Вашата парола и за всички дейности, които се случват чрез или в рамките на профила Ви. Ваша е отговорността за всяко действие или бездействие на друг(и) потребител(и) свързано с информацията в профила Ви, което, в случай, че бъде предприето от Вас, ще се счита за нарушение на Споразумението. Ваша е отговорността да уведомите незабавно Сирма Медикъл Системс АД, ако забележите неразрешен достъп или използване на Вашия профил или парола или ако забележите друго нарушение на сигурността. Сирма Медикъл Системс АД не носи отговорност за загуби и/или щети, произтичащи от неспазване на реда и/или условията по това Споразумение.

ПОВЕДЕНИЕ

В качеството си на потребител или член на Сайта, с настоящото Вие потвърждавате, разбирате и се съгласявате, че за цялата информация, текст, софтуер, данни, снимки, музика, видеоклипове, съобщения, тагове или всякакво друго съдържание, независимо дали е публично или частно публикувано и/или споделено, отговорност носи единствено лицето, от което произхожда съдържанието. Накратко, това означава, че Вие носите пълната отговорност за цялото съдържание, публикувано, качено, изпратено по електронна поща, споделено или предоставено по друг начин посредством Услугите на Сирма Медикъл Системс АД, и при това положение, ние не гарантираме точността, целостта или качеството на такова съдържание. Изрично се разбира, че използвайки нашите Услуги може да бъдете изложени на всякакви грешки или пропуски, в което и да е публикувано съдържание и/или загуба или щета от всякакъв вид, възникнали в резултат на използването на което и да е съдържание, публикувано, изпратено по имейл, предадено или предоставено по друг начин от Сирма Медикъл Системс АД.

Освен това, с настоящото Вие се съгласявате да не използвате Услугите на Сирма Медикъл Системс АД с цел:

а) качване, публикуване, изпращане по електронна поща, прехвърляне или предоставяне по друг начин на съдържание, което се счита за незаконно, вредно, заплашително, оскърбително, тормозещо, чувствително, уронващо престижа, вулгарно, осквернително, клеветническо или нарушаващо неприкосновеността на личния живот на друг или съдържание, което е зложелателно, и/или расистки, етнически или иначе неприемливо;

б) посегателство спрямо малолетни лица по какъвто и да е начин;

в) да се представяте за което и да е друго физическо или юридическо лице, включително, но не само, служители на Сирма Медикъл Системс АД, ръководители на форум, гидове или домакини или невярно да представяте или да заблуждавате по друг начин за своята връзка с физическо или юридическо лице;

г) фалшифициране на надписи, подзаглавия или заглавия или предоставяне на какъвто и да е вид съдържание, като нямате право на това съгласно нито един закон, както и без да имате какъвто и да е вид договорни или доверителни отношения;

д) качване, публикуване, изпращане по електронна поща, прехвърляне или предлагане по друг начин на такова съдържание, когато това би засегнало патент, авторско право, търговска марка или други права на интелектуална или всякакъв друг вид собственост, на която и да е друга страна;

е) качване, публикуване, изпращане по електронна поща, прехвърляне или предлагане по друг начин на съдържание, което нямате право да предлагате, съгласно който и да е закон или в съответствие с договорни или доверителни отношения;

ж) качване, публикуване, изпращане по електронна поща, прехвърляне или предлагане по друг начин на нежелана или неразрешена реклама, рекламни листовки, „нежелана поща”, „спам” или друга форма на увещаване и подтикване, освен на местата, предназначени за тази цел;

з) качване, публикуване, изпращане по електронна поща, прехвърляне или предлагане по друг начин на всякакви източници, които може да съдържат софтуерен вирус или друг компютърен код, всякакви файлове и/или програми, предназначени да възпрепятстват, унищожат и/или ограничат работата на какъвто и да е вид компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

и) прекъсване на нормалния поток на комуникация или извършване на друго действие, което влияе отрицателно върху способността на другите потребители да участват в обмена в реално време;

й) намесване в или прекъсване на Услугите на Сирма Медикъл Системс АД, сървърите и/или мрежите, които могат да са свързани с нашия уебсайт, включително, но не само, използването на всякакъв вид софтуер и/или всякакви други методи с цел преодоляване на проверката, предназначена да изключи „роботи”;

к) умишлено или неволно нарушаване на приложимото местно, държавно, федерално, национално или международно право;

л) “дебнене” и/или проявяване на намерението да тормозите по друг начин дадено лице;

м) събиране или съхраняване на лични данни, свързани с друг член или потребител във връзка със забранено поведение и/или дейности, посочени в горните параграфи.

Сирма Медикъл Системс АД си запазва правото да преглежда предварително, да отказва и/или изтрива всяко публично съдържание, достъпно понастоящем посредством нашите Услуги. В допълнение, ние си запазваме правото да премахваме и/или изтриваме такова съдържание, което би нарушило Споразумението или което иначе би било считано за обидно за други посетители, потребители и/или членове. Сирма Медикъл Системс АД си запазва правото да осъществява достъп, да запазва и/или разкрива информация и/или съдържание на членски профил, ако това се изисква от закона или в добросъвестно убеждение, че всяко такова действие се счита за разумно необходимо с цел:

а) спазване на всички законови процедури;

б) правоприлагане на Споразумението;

в) отговор на всяка претенция, че съдържанието нарушава правата на трета страна;

г) отговаряне на запитвания с цел обслужване на клиенти;

д) защита на правата, собствеността или личната безопасност на Сирма Медикъл Системс АД, нейните посетители, потребители и членове, включително и широката общественост.

Сирма Медикъл Системс АД си запазва правото да включи използването на компоненти за сигурност, които могат да позволят защита на дигитална информация или материали, както и че такова използване на информация и/или материали подлежи на насоките и правилата за ползване, установени от Сирма Медикъл Системс АД или други доставчици на съдържание, предоставящи услуги за съдържание на Сирма Медикъл Системс АД. Нямате право да правите какъвто и да било опит за преодоляване или заобикаляне на никое от правилата за използване, заложени в нашите Услуги. Освен това, всяко неразрешено възпроизвеждане, публикуване, разпространение или излагане на всяка информация или материали, предоставени чрез нашите Услуги, независимо дали изцяло или частично, е строго забранено.

ПУСКАНЕ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ ЗА УСЛУГИТЕ НА КОМПАНИЯТА

Сирма Медикъл Системс АД нe претендира за собственост върху съдържанието, предоставено от който и да е посетител, член или потребител, нито предоставя такова съдържание да бъде включено в нашите уебсайт Услуги. По тази причина Вие предоставяте и разрешавате на Сирма Медикъл Системс АД долупосочените световни, безвъзмездни и неизключителни лицензи, както е приложимо:

а) Информацията с медицински характер може да бъде споделяна анонимно и може да бъде използвана за медицински изследвания и статистически анализи. Това означава, че цялата информация, която може да съдържа лични данни за идентификация ще бъде пропусната и НЯМА ДА БЪДЕ СПОДЕЛЯНА, което включва, но не се ограничава до всякакъв вид бележки, коментари, изображения и цялата текстова информация, въведена от потребителя.

б) Съдържанието, създадено или предоставено за включване в публично достъпните части на сайтовете на Сирма Медикъл Системс АД - предоставеният лиценз разрешава използване, разпространение, възпроизвеждане, изменение, адаптиране, публично представяне и/или публично показване на посоченото Съдържание в нашите мрежови Услуги, е с единствената цел да се предостави и популяризира конкретната област, в която това съдържание е било поставено и/или предоставено за разглеждане. Този лиценз ще бъде достъпен, докато сте член на сайтовете на Сирма Медикъл Системс АД, и ще бъде прекратен в момента, в който изберете да преустановите членството си.

в) Снимки, аудио, видео и/или графики, публикувани или предоставени за включване в публично достъпните части на сайтовете на Сирма Медикъл Системс АД - предоставеният лиценз разрешава използване, разпространение, възпроизвеждане, модифициране, адаптиране, публично представяне и/или публично показване на посоченото Съдържание в рамките на нашите мрежови услуги са с единствената цел да предоставят и популяризират конкретната област, в която това съдържание е било поставено и/или предоставено за разглеждане. Този лиценз ще бъде достъпен, докато сте член на сайтовете на Сирма Медикъл Системс АД, и ще бъде прекратен в момента, в който изберете да преустановите членството си.

г) За всяко друго съдържание, публикувано или предоставено за включване в публично достъпните части на сайтовете на Сирма Медикъл Системс АД - непрекъснатият и обвързващ лиценз, с пълното право за преотстъпване разрешава използване, разпространяване, възпроизвеждане, промяна, адаптиране, публикуване, превод, публично представяне и/или публично показване на упоменатото съдържание, изцяло или частично, и включването на всяко такова Съдържание в други произведения с каквато и да е структура или формат, използвани понастоящем или разработени по-късно.

Частите от сайтовете на Сирма Медикъл Системс АД, които могат да се считат за “обществено достъпни”, представляват тези области на нашите мрежови свойства, които са предназначени да бъдат достъпни за широката общественост и които включват табла за съобщения и групи, които са открито достъпни както за потребители, така и за членове. Все пак, областите, които не са отворени за обществеността и следователно са достъпни само за членове, включват нашата пощенска система и незабавни съобщения.

ПРИНОС КЪМ УЕБСАЙТА НА КОМПАНИЯТА

Сирма Медикъл Системс АД дава възможност на нашите потребители и членове да предоставят обратна връзка към нашия уебсайт. Когато изпращате идеи, документи, препоръки и/или предложения („Принос”) към нашия сайт, Вие приемате и се съгласявате, че:

а) Вашият принос не съдържа никаква конфиденциална или защитена информация;

б) Сирма Медикъл Системс АД не носи отговорност, нито е задължена да гарантира или поддържа конфиденциалността, изразена или подразбираща се, свързана с който и да е Принос;

в) Сирма Медикъл Системс АД има право да използва и/или да разкрива всеки Принос по такъв начин, какъвто сметне за подходящ;

г) всеки Принос на допринасящия автоматично се превръща в изключителна собственост на Сирма Медикъл Системс АД;

д) Сирма Медикъл Системс АД не е задължена да компенсира или да предостави каквато и да е форма на възстановяване по какъвто и да е начин и от каквото и да е естество.

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Всички потребители и/или членове се съгласяват да гарантират и да освободят Сирма Медикъл Системс АД, нашите дъщерни дружества, филиали, агенти, служители, длъжностни лица, партньори и/или лицензодатели от всякакъв вид вина и отговорност във връзка с всякакъв вид искове или искания, които могат да включват, но не се ограничават до, адвокатски хонорари в разумен размер, произтичащи от трети страни, които могат да възникнат от всяко съдържание, което бъде представено, публикувано, променено, прехвърлено или направено достъпно по друг начин чрез нашите Услуги от член или потребител, използването на Услугите на Сирма Медикъл Системс АД или Вашата връзка с тези Услуги, нарушението на Условията за използване от Ваша страна и/или нарушаването на правата на друго лице.

ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ЗА ТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ

Членът или потребителят се съгласява да не прави точно копие, да не прави дубликат, да не копира, търгува, продава, препродава или експлоатира с каквато и да е търговска цел каквато и да е част от уебсайтовете на Сирма Медикъл Системс АД, осъществяването на достъп до тях или тяхното използване.

ОБЩИ ПРАКТИКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

С настоящото Вие приемате и се съгласявате, че Сирма Медикъл Системс АД може да установи такива практики и/или ограничения по отношение на използването на нашите Услуги, без ограничение на максималния брой дни, през които всеки имейл, публикувано съобщение или друго качено съдържание се съхраняват от Сирма Медикъл Системс АД, нито максималния брой на имейл съобщенията, които могат да бъде изпратени и/или получени от всеки член, максималният обем или размер на всяко имейл съобщение, което може да бъде изпратено или получено от потребителски профил в нашата Услуга, максималното допустимо дисково пространство, което ще бъде разпределено на сървърите на Сирма Медикъл Системс АД от името на члена, и/или максималния брой пъти и/или продължителността, през която всеки член може да има достъп до нашите Услуги за определен период от време.

В допълнение, Вие също така се съгласявате, че Сирма Медикъл Системс АД не носи абсолютно никаква отговорност или задължение за изтриването или невъзможността да съхранява съобщения и/или друга комуникация или съдържание, поддържано или предавано чрез нашите Услуги. Също така Вие потвърждавате и сте наясно, че си запазваме правото да изтриваме или премахваме всеки профил, който е неактивен за продължителен период от време. Освен това, Сирма Медикъл Системс АД си запазва правото да променя, изменя и/или актуализира тези общи практики и ограничения по наше усмотрение. Всяка комуникационна услуга, която може да включва всякакви уеб-базирани версии, ще позволи на Вас и на лицата, с които общувате, да запазите разговорите във вашите профили, разположени на сървърите на Сирма Медикъл Системс АД. По този начин ще имате достъп до историята на съобщенията и ще можете да я търсите от всяко устройство с достъп до интернет. Също така, Вие приемате и се съгласявате, че другите имат възможност да използват и запазват разговорите с Вас в техния личен профил към Medrec:M. Чрез съгласието си с това Споразумение, Вие давате Вашето позволение и разрешавате на Сирма Медикъл Системс АД да съхранява всяко съобщение и всички комуникации на своите сървъри.

ИЗМЕНЕНИЯ

Сирма Медикъл Системс АД си запазва правото по всяко време, когато счете за необходимо, да променя, изменя или прекъсва, независимо дали временно или за постоянно, нашата услуга или част от нея, с или без предизвестие. В допълнение, ние няма да носим отговорност пред Вас или към която и да е трета страна за направата на такава промяна, спиране и/или прекратяване на нашите Услуги или на която и да е част от тях.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Като член на Medrec:M можете да анулирате или прекратите профила си и изтриете всички лични данни. Тази опция е достъпна в менюто за настройка на потребителския профил в приложението. В случай, че не можете да извършите това самостоятелно или имате допълнителни въпроси, моля свържете се с нас на support\@medrec-m.com. Като член, Вие се съгласявате, че Сирма Медикъл Системс АД може, без предварително писмено известие, незабавно да спре, прекрати, преустанови и/или ограничи профила Ви, всеки имейл, свързан с профила Ви, както и достъпа до която и да е от нашите Услуги. Причината за такова спиране, прекратяване, преустановяване и/или ограничаване на достъпа включва, но не се ограничава до:

а) всяко неспазване или нарушаване на Споразумението или на други включени съглашения, регулации и/или ръководства;

б) искане от страна на правоприлагащите органи или други правителствени агенции;

в) прекратяване, промяна и/или материално преобразуване на нашите Услуги или част от тях;

г) неочаквани технически несъответствия и проблеми и/или несъответствия и проблеми свързани със сигурността;

д) продължителни периоди на неактивност;

е) участие от Ваша страна в измамни или незаконни дейности;

ж) неплащане на дължими от Вас такси във връзка с Услугите към профила Ви в Medrec:M.

Освен това, Вие се съгласявате, че всяко спиране, прекратяване, преустановяване и/или ограничаване на достъпа по законосъобразна причина, ще се извърши по наша собствена преценка и че ние не носим отговорност пред Вас или друга трета страна по отношение на прекратяването на Вашия профил, свързания с него имейл адрес и/или достъпа до някоя от нашите Услуги.

Прекратяването на вашия профил в Medrec:M може да включва всяка една или всички от долуспоменатите дейности:

а) цялостно или частично премахване на достъпа до Услугите, предлагани в рамките на Medrec:M;

б) изтриване на Вашата парола и на цялата свързана информация, файлове и на всяко подобно съдържание, свързано с или в профила ви или на част от него;

в) забрана за по-нататъшно използване в цялост или частично на нашите Услуги.

РЕКЛАМОДАТЕЛИ

Всяка кореспонденция или бизнес отношения с, или всяко участие в промоции на рекламодатели, намерени на или чрез нашата Услуга, включително плащане и/или доставка на свързани стоки и/или Услуги, както и всякакви други правила, условия, гаранции и/или представителства, свързани с подобни договорености, са и ще бъдат единствено между Вас и такъв рекламодател. Освен това, с настоящото Вие се съгласявате, че Сирма Медикъл Системс АД не носи никаква отговорност или задължение, свързани със загуби или щети от всякакъв характер, възникнали като резултат на такива договорености или като резултат на присъствието на такива рекламодатели в нашето приложение и/или уебсайт.

ЛИНКОВЕ

Както Сирма Медикъл Системс АД, така и трети страни могат да предоставят линкове към други сайтове и/или ресурси. С настоящото Вие потвърждавате и се съгласявате, че ние не носим отговорност за наличието на такива външни сайтове или ресурси, и при това положение, ние не гарантираме, нито имаме някакъв вид отговорност или задължение към каквото и да е съдържание, продукти, реклами или други материали, достъпни на или от такива сайтове или ресурси на трети страни. Освен това, Вие потвърждавате и се съгласявате, че Сирма Медикъл Системс АД не носи отговорност, нито задължение, били те преки или непреки, за щети или загуби, произлезли, причинени, или за които се твърди, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на такова Съдържание, стоки или Услуги, достъпни на или чрез такъв сайт или ресурс.

ПРАВА НА СОБСТВЕНОСТ

С настоящото Вие потвърждавате и се съгласявате, че Услугите на Сирма Медикъл Системс АД, както и всеки софтуер, който може да бъде използван във връзка с нашите Услуги („Софтуер”) съдържа собствени и конфиденциални материали, защитени от приложимите права върху интелектуалната собственост, както и от други закони. Освен това, с настоящото Вие потвърждавате и се съгласявате, че всяко Съдържание, съдържащо се в която и да е реклама или информация, представена от или чрез нашата Услуга или от рекламодателите, е защитена от авторски права, търговски марки, патенти или други права и закони на собственост. Следователно, с изключение на това, което е изрично разрешено от приложимото законодателство или е упълномощено от Сирма Медикъл Системс АД или друг приложим лицензодател, Вие се съгласявате да не променяте, изменяте, отдавате на лизинг, под наем, да не заемате, продавате, разпространявате, прехвърляте, излъчвате, показвате публично и/или създавате плагиаторски произведения, основани на Услугите на Сирма Медикъл Системс АД (например Съдържание или Софтуер), частично или изцяло.

С настоящото Сирма Медикъл Системс АД Ви предоставя личнo, непрехвърлимо, неподлежащо на преотстъпване и неизключително право и/или лиценз за използване на обектния код на нашия Софтуер на един компютър или едно мобилно устройство, при условие, че Вие не позволявате и няма да позволите на трето лице да копира, изменя, модифицира, създава или плагиатства разработките чрез обратен инженеринг, обратно сглобяване или по друг начин да направи опит да локализира или открие програмен код, да продава, възлага, сублицензира, обезпечава и/или по друг начин да прехвърля каквито и да е било права относно Софтуера. Също така, с настоящото Вие се съгласявате да не нанасяте промени върху Софтуера по какъвто и да е начин, от каквото и да е естество и под каквато и да е форма, и следователно, да не използвате никакви променени версии на Софтуера, включително, но не само, с цел получаване на неоторизиран достъп до нашите Услуги. В заключение, Вие също така се съгласявате да не получавате достъп, нито да се опитвате да получите достъп до нашите Услуги по какъвто и да е начин, освен чрез интерфейса, предоставен от Сирма Медикъл Системс АД с цел достъп до нашите Услуги.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ

С НАСТОЯЩОТО ВИЕ ИЗРИЧНО РАЗБИРАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ:

а) ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ НА СИРМА МЕДИКЪЛ СИСТЕМС АД НА СОБСТВЕН РИСК. НАШИТЕ УСЛУГИ И СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „КАКТО СА” И/ИЛИ „КАКВИТО СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ”. СИРМА МЕДИКЪЛ СИСТЕМС АД И НАШИТЕ ДЪЩЕРНИ ФИРМИ, ФИЛИАЛИ, ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ, ПАРТНЬОРИ И ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ ИЗРИЧНО ОТКАЗВАТ ВСЯКА И ВСИЧКИ ВИДОВЕ ГАРАНЦИИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ТЕ СА ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА НЕНАРУШЕНИЕ, ПРОДАВАЕМОСТ И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.

б) СИРМА МЕДИКЪЛ СИСТЕМС АД И НАШИТЕ ДЪЩЕРНИ ФИРМИ, ФИЛИАЛИ, ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ, ПАРТНЬОРИ И ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ НЕ ПРЕДОСТАВЯТ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ЧЕ: (i) УСЛУГИТЕ ИЛИ СОФТУЕРЪТ НА СИРМА МЕДИКЪЛ СИСТЕМС АД ЩЕ ОТГОВОРЯТ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ; (ii) УСЛУГИТЕ ИЛИ СОФТУЕРЪТ НА СИРМА МЕДИКЪЛ СИСТЕМС АД ЩЕ БЪДЕ ДОСТЪПЕН ПОСТОЯННО, БЕЗ ПРЕКЪСВАНИЯ, СВОЕВРЕМЕННО, СИГУРНО ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ; (iii) ЧЕ РЕЗУЛТАТИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ИЛИ СОФТУЕРА НА СИРМА МЕДИКЪЛ СИСТЕМС АД ЩЕ БЪДАТ ТОЧНИ ИЛИ НАДЕЖДНИ; (iv) КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКТИТЕ, УСЛУГИТЕ, КАКТО И КАЧЕСТВОТО НА ВСЯКА ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ МАТЕРИАЛ, КОЙТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАКУПЕН ИЛИ ПРИДОБИТ ОТ ВАС ЧРЕЗ НАШИТЕ УСЛУГИ ИЛИ СОФТУЕР, ЩЕ ОТГОВАРЯ НА ВАШИТЕ ОЧАКВАНИЯ; И (v) ЧЕ ВСИЧКИ ГРЕШКИ, СЪДЪРЖАЩИТЕ СЕ В СОФТУЕРА ЩЕ БЪДАТ ОТСТРАНЯВАНИ.

в) ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ МАТЕРИАЛ, ИЗТЕГЛЕНИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИ ПО ДРУГ НАЧИН ЧРЕЗ УСЛУГАТА ИЛИ СОФТУЕРА НА СИРМА МЕДИКЪЛ СИСТЕМС АД, МОГАТ ДА БЪДАТ ДОСТЪПВАНИ ПО ВАШЕ УСМОТРЕНИЕ И НА ВАШ РИСК, И СЛЕДОВАТЕЛНО ВИЕ НОСИТЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА ОТГОВОРНОСТ И СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ ВСЯКА ПРЕТЕНЦИЯ И ОТ ПРЕДПРИЕМАНЕТО НА КАКВИТО И ДА Е ДЕЙСТВИЯ ОТНОСНО ВСИЧКИ ЩЕТИ, СВЪРЗАНИ С ВАШИЯ КОМПЮТЪР И/ИЛИ ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП, СВАЛЯНЕ И/ИЛИ ПОКАЗВАНЕ, ИЛИ КАКВАТО И ДА Е ЗАГУБА НА ДАННИ, В РЕЗУЛТАТ НА СВАЛЯНЕТО НА ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ МАТЕРИАЛ.

г) НИКАКВИ УВЕДОМЛЕНИЯ И/ИЛИ НИКАКВА ИНФОРМАЦИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПРЕДАДЕНИ ПИСМЕНО ИЛИ УСТНО, КОИТО МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ СИРМА МЕДИКЪЛ СИСТЕМС АД ИЛИ ЧРЕЗ ИЛИ ОТ НАШИТЕ УСЛУГИ ИЛИ СОФТУЕР, НЕ СЪЗДАВАТ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ, КОЯТО НЕ Е ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНА В СПОРАЗУМЕНИЕТО.

д) МАЛЪК ПРОЦЕНТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ ЕПИЛЕПТИЧНИ ПРИСТЪПИ, КОГАТО СА ИЗЛОЖЕНИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СВЕТЛИННИ МОДЕЛИ ИЛИ ФОНОВЕ НА ЕКРАНА НА КОМПЮТЪРА ИЛИ ДОКАТО ИЗПОЛЗВАТ НАШИТЕ УСЛУГИ. ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛОВИЯ МОГАТ ДА ПРЕДИЗВИКАТ НЕИЗВЕСТНО ПРЕДИ ТОВА СЪСТОЯНИЕ ИЛИ ЕПИЛЕПТИЧНИ СИМПТОМИ У ПОТРЕБИТЕЛИ, КОИТО НЯМАТ АНАМНЕЗА ЗА ИСТОРИЯ НА ПРЕДИШНИ ПРИПАДЪЦИ ИЛИ ЕПИЛЕПСИЯ. АКО ВИЕ, НЯКОЙ, КОГОТО ПОЗНАВАТЕ ИЛИ НЯКОЙ ОТ ВАШЕТО СЕМЕЙСТВО СТРАДАТЕ ОТ ЕПИЛЕПСИЯ, МОЛЯ, КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР. МОЛЯ, НЕЗАБАВНО СЕ КОНСУЛТИРАЙТЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР АКО ПОЧУВСТВАТЕ НЯКОЙ ОТ СЛЕДНИТЕ СИМПТОМИ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА: ЗАМАЯНОСТ, ПРОМЕНИ В ЗРЕНИЕТО, ПОТРЕПВАНИЯ НА ОЧИТЕ ИЛИ МУСКУЛИТЕ, ЗАГУБА НА СЪЗНАНИЕ, ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ, ВСЯКАКВИ НЕВОЛЕВИ ДВИЖЕНИЯ ИЛИ КОНВУЛСИИ.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

ВИЕ ИЗРИЧНО СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, РАЗБИРАТЕ И ПРИЕМАТЕ, ЧЕ СИРМА МЕДИКЪЛ СИСТЕМС АД И НАШИТЕ ДЪЩЕРНИ ФИРМИ, ФИЛИАЛИ, ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ, ПАРТНЬОРИ И ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ЗА КАКВИТО И ДА Е НАКАЗАТЕЛНИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ НАЗИДАТЕЛНИ ВРЕДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ВРЕДИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАГУБАТА НА ПЕЧАЛБИ, РЕПУТАЦИЯ, ДАННИ, НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА И/ИЛИ ДРУГИ НЕМАТЕРИАЛНИ ЗАГУБИ, ДОРИ АКО СМЕ БИЛИ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ТАКИВА ВРЕДИ, КОИТО ПРОИЗТИЧАТ ОТ:

а) ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШАТА УСЛУГА;

б) РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ;

в) НЕПОЗВОЛЕН ДОСТЪП ДО ИЛИ ПРОМЯНА НА ВАШИТЕ ПРЕДАВАНИЯ И/ИЛИ ДАННИ;

г) ИЗЯВЛЕНИЕ ИЛИ ПОВЕДЕНИЕ НА ТРЕТА СТРАНА В НАШАТА УСЛУГА;

д) ВСЯКАКВИ ДРУГИ ВЪПРОСИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ СВЪРЗАНИ С НАШАТА УСЛУГА.

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

В случай, че е налице спор, Вие се съгласявате да освободите Сирма Медикъл Системс АД (и нейните длъжностни лица, директори, служители, агенти, дъщерни фирми, филиали, кобрандове, партньори и други трети страни) от претенции, искания и обезщетения (действителни или произтичащи) от всякакъв вид и от всякакъв характер, известни и непознати, подозирани или неподозирани, разкрити или неразкрити, произтичащи от или по какъвто и да е начин свързани с този спор.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

СЪЩЕСТВУВАТ ЮРИСДИКЦИИ, КОИТО НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА НЯКОИ ВИДОВЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕТО ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ЗА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ. ПОРАДИ ТОВА НЯКОИ ОТ ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТКАЗА ОТ ГАРАНЦИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС.

ПОЛЗИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

С настоящото Вие разбирате и приемате, че освен ако в Споразумението изрично не е предвидено друго, няма да има трети страни бенефициенти по това споразумение.

УВЕДОМЛЕНИЯ

Сирма Медикъл Системс АД може да Ви предостави известия, включително такива, свързани с всякакви промени по Споразумението, включително, но не само, имейли, публикации в нашите уебсайт Услуги или чрез други разумни средства, известни понастоящем, или такива, които могат да бъдат разработени след това. Възможно е да не получите всякакви такива известия ако нарушите някой от аспектите на Споразумението като извършвате достъп до нашите Услуги по неразрешен начин. Приемането на това Споразумение изразява Вашето съгласие, че се счита, че бихте получили всички известия, които биха били доставени до Вас, ако сте имали достъп до нашите услуги по упълномощен начин.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ

С настоящото Вие приемате, разбирате и се съгласявате, че всички търговски марки, авторски права, търговски наименования, фирмени знаци за услуги и други лога и брандови характеристики и/или имена на продукти и услуги на Сирма Медикъл Системс АД, се считат за търговски марки и като такива са и остават собственост на Сирма Медикъл Системс АД. С настоящото Вие се съгласявате да не излагате и/или използвате по какъвто и да е начин логото или марките на Сирма Медикъл Системс АД, без да сте получили предварително писмено съгласие от Сирма Медикъл Системс АД.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЯЛОСТНАТА ДОГОВОРЕНОСТ

Настоящото Споразумение изразява цялата договореност между Вас и Сирма Медикъл Системс АД и урежда използването на нашите Услуги, като замества всички предишни версии на това Споразумение между Вас и нас по отношение на Услугите на Сирма Медикъл Системс АД. Също така, може да подлежите на допълнителни правила и условия, които могат да се прилагат когато използвате или закупувате други определени Услуги на Сирма Медикъл Системс АД, партньорски услуги, съдържание от трети страни или софтуер на трети лица.

ОТКАЗ И РАЗДЕЛНОСТ НА УСЛОВИЯТА

Във всеки момент, в който Сирма Медикъл Системс АД не приложи или наложи някакво право или разпоредба от Споразумението, то това неприлагане не представлява отказ от правото или разпоредбата. Ако съд или друга компетентна юрисдикция постанови, че някоя от разпоредбите в това Споразумение е недействителна, страните въпреки това се споразумяват, че съдът се стреми да осъществи намеренията на страните, така както са отразени в разпоредбата, а останалите разпоредби в Споразумението остават в пълна сила.

БЕЗ ПРАВО НА НАСЛЕДСТВЕНОСТ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ

Вие потвърждавате, разбирате и приемате, че профилът Ви не може да се прехвърля и всички права върху вашия идентификационен номер и/или върху съдържанието в профила Ви ще бъдат прекратени след смъртта Ви. При получаване на копие от смъртен акт, профилът Ви може да бъде прекратен и цялото съдържание да бъде изтрито окончателно.

НАРУШЕНИЯ

Моля, докладвайте за всякакъв вид нарушения на това Споразумение на Сирма Медикъл Системс АД, както следва:

Адрес за кореспонденция:

Сирма Медикъл Системс АД

Бул. Цариградско шосе, №135, ет. 3

София ПК 1784, България

Телефон: +35929768310

Имейл: info@sirma-medical.com