ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящата Политика за поверителност обхваща информацията, която събираме за Вас, когато използвате нашите продукти или услуги, или когато взаимодействате по друг начин с нас.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ ЗА ВАС

Ние събираме информация за Вас, тогава когато ни я предоставите, когато използвате нашите

Услуги и когато други източници ни я предоставят, както е описано по-долу. Ако не сте съгласни с тази политика, не влизайте в и не използвайте нашите Услуги и не използвате други аспекти от нашата дейност.

ЛИЧНА И ПРОФИЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Ние събираме информация от Вас, когато регистрирате акаунт (профил), създадете или промените своя профил, определите предпочитания, когато се запишете или направите поръчка чрез Услугите. Приложението събира единствено данните, предоставени от потребителя чрез Потребителския интерфейс на приложението и ги съхранява във вътрешната памет на устройството и ако потребителят е регистриран, на защитния сървър.

Приложението не събира никаква лична информация от устройството, на което е инсталирано без разрешението на потребителя.

НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ

ЛИЧНИ ДАННИ

собствено име, фамилия, адрес, дата на раждане/възраст, пол, телефонен номер.

ДАННИ С МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР

Кръвно, пулс, кислородна сатурация, температура, дихателна честота, височина, тегло.

ТЪРГОВСКИ ДАННИ И ДАННИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Изтегляне от магазина за приложения, покупка, фактури, статус на плащане, начин на плащане (през google play/app store) използвани промоционални кодове, IP адрес, идентификационен номер на устройство, операционна система, тип и версия на браузъра.

ДАННИ С МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР

Записи в приложението като дата/час/часова зона, вид и продължителност на дейността, прием на храна/порции/съставки, приети хапчета/поставени инжекции, измервания на кръвната захар, бележки, кръвно налягане, тегло, HbA1c (ликиран хемоглобин), кетони, лабораторни данни, изображения/снимки, внесени стойности; данни от сензори като начална дата/час, крайна дата/час, часова зона, стойност на сензора; временно базално ниво, дата; настройки на приложението като опции за показване, активирани интеграции.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Ние проследяваме местоположението на устройство Ви единствено за целите на нашата услуга „Асистент“ с Вашето изрично съгласие. Не запазваме местоположението на нашите сървъри.

УСТРОЙСТВА ЗА ТЕРАПИЯ

Дадени устройства като измерватели на кръвната захар могат да се свържат с Вашето устройство, което позволява прехвърлянето на данни в нашите приложения.

ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ЗДРАВЕ

Здравните приложения като тези от Apple и други свързани услуги също позволяват обмен на данни с нашите приложения. Но синхронизацията се извършва само при активиране от настройките в нашите приложения, а именно, ако използвате въпросната функция.

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ

Предоставено от Вас съдържание посредством нашите уебсайтове: Услугите включват и притежаваните или управлявани от нас уебсайтове. Събираме и друго съдържание, което изпращате към тези уебсайтове, което включва социални медии или уебсайтове за социални мрежи, управлявани от нас. Например, предоставяте ни съдържание, когато ни давате обратна връзка или когато използвате интерактивни услуги, участвате в проучвания, конкурси, промоции, лотарии, дейности или събития.

Информация, която предоставяте чрез нашите канали за поддръжка: Услугите включват и поддръжка на нашите клиенти, където можете да изберете да изпратите информация относно проблем, който срещате с Услугата. Независимо дали се посочвате за технически контакт, създавате заявка за поддръжка, разговаряте директно с някой от нашите представители или по друг начин се свързвате с екипа ни за поддръжка, Вие ще бъдете помолени да предоставите информация за връзка, обобщение на проблема, с който се сблъсквате, и всички останали документи, снимки на екрани или информация, която би била полезна при разрешаването на проблема.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО СЪБИРАМЕ

Как използваме събраната информацията, зависи отчасти от това кои Услуги използвате, как ги използвате и от Вашите предпочитанията, които сте ни съобщили. По-долу са изброени конкретните цели, за които използваме информацията, която събираме за Вас.

Ние събираме и обработваме информация за Вас само когато имаме законово основание за това съгласно приложимото право на ЕС. Правното основание зависи от Услугите, които използвате и от това как ги използвате. Това означава, че събираме и използваме Вашата информация само когато:

КАК СПОДЕЛЯМЕ ИНФОРМАЦИЯТА

Информацията с медицински характер може бъде споделена анонимно и да се използва за изследвания и статистически анализи.

Това означава, че цялата информация, съдържаща лични данни за идентификация, ще бъде пропусната и НЯМА ДА БЪДЕ СПОДЕЛЯНА, което включва, но не се ограничава до, бележки, коментари, изображения и цялата текстова информация, въведена от потребителя.

За изследователски цели, информация като симптоми, витални параметри, пол, страна и възраст могат да бъдат споделени заедно с другите стойности.

GOOGLE ANALYTICS И РЕКЛАМА

Работим с Google Analytics, за да разберем повече за това как се използва Приложението, като например честотата и продължителността на използването. Работим с рекламодатели и рекламни мрежи на трети страни като AdMob, които трябва да знаят как си взаимодействате с рекламата, предоставена в Приложението, което ни помага да поддържаме ниските разходи на Приложението. Рекламодателите и рекламните мрежи използват част от информацията, събрана от Приложението, включително, но не само, уникалния идентификационен номер. Може също така да споделяме анонимно Вашите пол и възраст чрез приложния програмен интерфейс на Google с цел рекламно използване.

За повече информация относно Google Analytics, моля посетете Google Analytics

За Политиката на поверителност на Google, моля посетете Google Privacy Policy

Ако желаете да се откажете от използването на този тип информация от трета страна, целяща да подпомогне работата на целевата реклама, моля, посетете раздела по-долу, озаглавен „Отказ от целева реклама“

ОТКАЗ ОТ ЦЕЛЕВА РЕКЛАМА

Има няколко опции за отказ от страна на потребителите на това приложение:

ОТКАЗ ОТ СЪБИРАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЧРЕЗ ДЕИНСТАЛИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

Можете лесно да спрете събирането на информация от Приложението, като деинсталирате Приложението. Можете да използвате стандартните процеси за деинсталиране, които са достъпни от мобилното Ви устройство или чрез магазина за мобилни приложения или мрежата.

ОТКАЗ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯТА С ЦЕЛ ДА ПОСЛУЖИ НА ЦЕЛЕВАТА РЕКЛАМА ОТ РЕКЛАМОДАТЕЛИ И/ИЛИ МРЕЖОВИ РЕКЛАМОДАТЕЛИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Можете по всяко време да се откажете от по-нататъшно разрешение да имаме достъп до данните за местоположението Ви, като използвате тази връзка http://www.google.com/ads/preferences/?hl=bg.

ИМЕ И АДРЕС НА ОТГОВОРНИЯ ОРГАН

Medrec:M е собственост и се оперира от Сирма Медикъл Системс АД. Отговорният орган за целите на прилагането на законодателството за защита на данните, приложимо в държавите-членки на Европейския съюз и други разпоредби, свързани със защитата на личните данни, е:

СИРМА МЕДИКЪЛ СИСТЕМС АД Бул. Цариградско шосе, №135, ет. 3 София ПК 1784, България Имейл: info@sirma-medical.com Уебсайт: www.sirma-medical.com

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Нашият служител по защита на личните данни е на разположение да отговори на всички въпроси, свързани със защитата на личните данни, на имейл адрес privacy@medrec-m.com.

Длъжностното лице за защита на личните данни следи – независимо и без да е обвързан с никакви инструкции - спазването на всички разпоредби за защита на данните и подлежи на строга законова тайна и задължение за конфиденциалност.

ВАШИТЕ ПРАВА

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ

Ако обработваме Вашите потребителски данни въз основа на Вашето съгласие, можете да оттеглите съгласието по всяко време. Това, обаче, няма да засегне законосъобразността на обработването преди отмяната. Ще продължим да предоставяме нашите услуги, ако те не зависят от съгласието, което е било отменено.

ИНФОРМАЦИЯ, КОРИГИРАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ

Всеки потребител има право да поиска информация за обработката на личните си данни. За да направите това, моля, свържете се с нас по всяко време на имейл адрес privacy@medrec-m.com.

ИЗТРИВАНЕ („ПРАВО ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН“)

Всеки потребител има право да поиска изтриването на неговите лични данни. За да направите това, моля, свържете се с нас по всяко време на имейл адрес support@medrec-m.com.